Het Usui Systeem van Natuurlijk Genezen gedragscode:

 

 

Behandelaars in het Usui Systeem van Natuurlijk Genezen gaan respect- en liefdevol om met Reiki en met hun cliŽnten.

*

Zij respecteren de persoonlijke vrijheid van hun cliŽnten in de keuze van hun Master en behandelaar.

*

Zij mijden elke schijn van dwang inzake het volgen van cursussen en behandelingen

*

Zij zijn helder in wat zij vertellen over de vorm en inhoud van het Usui Systeem van het Natuurlijk Genezen.

*

Zij wijken in hun behandelingen niet af van de zuivere vorm van dit systeem.

*

Zij onthouden zich van activiteiten en uitlatingen die de goede naam van Reiki en zijn beoefenaars kunnen schaden.

*

Zij behandelen alle informatie aangaande hun cliŽnten als vertrouwelijk.

*

Zij onthouden zich van denigrerende uitlatingen omtrent andere heelwijzen en vormen.

*

Zij raden hun cliŽnten nooit aan een reguliere medische behandeling te stoppen of te weigeren.

*

Een Reiki behandelaar moet altijd blijven werken aan  eigen ontwikkeling.

*

De condities waaronder een Reiki behandeling plaatsvindt moeten  vooraf duidelijk zijn en wordt dus besproken met cliŽnt.

*

Een Reiki behandelaar moet altijd blijven werken aan zijn eigen ontwikkeling en scholing.

*

Een Reiki behandelaar kan aantonen hoe, wanneer en door wie hij is ingewijd en in welke Reiki graad[en]

*

Een goede Reiki behandelaar is na de Reiki 1 inwijding [ welke cursus min. 2 dagen duurt ] minimaal 3 maanden intensief met Reiki bezig geweest voor dat een evt. Reiki 2 cursus [ duur min. 1 dag ] gevolgd werd.

*

Een Reiki Master is minimaal 1 jaar intensief met Reiki bezig geweest na zijn Reiki 2 inwijding. In dit jaar wordt stage gelopen bij  zijn Master en heeft zelf diverse Reiki cursussen georganiseerd.