Gesprekstherapie / Counseling

Veel mensen hebben periodes in hun leven waarin ze verdrietige gebeurtenissen of gevoelens ervaren, die eindeloos of onoplosbaar lijken. Soms weten ze dat deze gevoelens het gevolg zijn van specifieke omstandigheden, maar soms weet niemand hoe het komt dat ze zich zo voelen. Het enige wat men weet is dat het leven onprettig of moeilijk is geworden.

Als de onrust of de problemen te groot worden, is de kans aanwezig tot het nemen van overhaaste beslissingen, die men dan later vaak betreurt. Of men handelt volgens goed bedoelde, maar af te raden adviezen en moeten hiervan wel de gevolgen dragen. Gesprekstherapie kan mensen helpen helderheid te scheppen in hun denken en gevoelens, zodat ze tot hun eigen beslissingen komen en eventueel belangrijke veranderingen in het leven kunnen doorvoeren. Het doel van gesprekstherapie is de cliŽnt de gelegenheid te bieden een meer bevredigende manier van leven te vinden, waardoor een toegenomen gevoel van welzijn en tevredenheid ontstaat. Doordat de therapeut de cliŽnt helpt zijn eigen antwoorden te vinden, en eventueel samen naar de oplossing opzoek gaat, krijgt de cliŽnt meer greep op de onrust of problemen, zodat men vanaf hier meer rust vind door dat onrust en / of problemen kunnen worden opgelost. Gesprektherapie verschilt van andere soorten hulp, zoals bv: maatschappelijk werk en  Riagg. Bij deze soorten hulp wordt de cliŽnt gediagnosticeerd en krijgt te horen wat hij of zij moet gaan doen.

Door het goed luisteren en sturen van de gesprekstherapeut, naar alle aspecten van iemands situatie, kan het de persoon in kwestie helpen meer over zichzelf te ontdekken, het ervaren en inzien van sterke en zwakke kanten, over  normen, waarden en prioriteiten, om zo een eigen oplossingen te vinden en uit te voeren, en zelf actie te kunnen ondernemen.

 

Waar kan gesprekstherapie u o.a. bij helpen:

Relatieproblemen

Ouder Ė kind problemen

Seksueleproblemen

Arbeidsproblemen

Stress


Neem vrijblijvend contact met ons op voor een eerste kennismakingsgesprek.

De gesprekken kunnen zowel bij ons als ook bij u thuis plaatsvinden.


 

Wat is Counseling?

Counseling is praktische psychologische hulp d.m.v. dialogen. Als u een probleem heeft en er niet meer alleen uit kan komen, helpt een counselor u beter met uw situatie om te gaan of het probleem op te lossen. Door effectieve en gestructureerde gesprekken vindt u samen met uw counselor een uitweg, zodat u uiteindelijk vrijer door het leven kunt gaan. Omdat een counselor een objectieve buitenstaander is kan hij u helpen uw problemen in het juiste perspectief te zien en ze op te lossen.

Het is mogelijk dat u soms een probleem heeft waarmee de mensen in uw eigen omgeving geen raad weten of ťťn die u liever niet aan uw familie, vrienden of werkgever toevertrouwt. Of nog erger: de mensen in uw omgeving zijn misschien juist de oorzaak van uw problemen. Een counselor is een specialist in het oplossen van menselijke  ( psychische ) problemen.

Een counselor is eerlijk, heeft respect, luistert, voelt met u mee en steunt u door gesprekken. Hierdoor krijgt u inzicht in al uw mogelijkheden. Gezamenlijk wordt er naar een oplossing gezocht. Samen met uw counselor zoekt u naar uw gewenste toekomst en maakt u een actieplan om daar te komen.

 

Doelen van Counseling.
Een counselor helpt u ontdekken wat u eigenlijke probleem is. Als dit bekend is, dan kunt u samen met uw counselor naar uw doel zoeken. Dit kan zijn het probleem oplossen. Soms kan het ook zijn beter met uw probleem leren omgaan. Als uw doel bekend is, dan wordt er samen gekeken hoe u daar het beste kan komen. Als u op weg bent om uw doel te bereiken, dan is de counselor er om u te begeleiden. Ook al zit alles tegen, hij is en blijft uw coach totdat u zelfstandig verder kunt.

 

Hoe helpt Counseling?

Als cliŽnt staat u centraal en wordt u vooral gezien als mens ( niet als patiŽnt) met uw eigen unieke menselijke gevoelens, waarden, normen, wensen en mogelijkheden. U krijgt goede individuele begeleiding, waarbij uw zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, waarmee u weer richting kunt geven aan uw eigen leven. U leert om de door uzelf gestelde doelen te bereiken.

 

Waarvoor helpt Counseling?

Counseling kan u helpen bij emotionele problemen, stress, relatieproblemen, geen beslissing kunnen nemen, levensloop-, carriŤreplanning, het vinden van een levensdoel, angsten, trauma's, eenzaamheid, leermoeilijkheden, depressies, vage lichamelijke of geestelijke klachten, moeilijkheden met andere mensen, uw eigen weg leren vinden. Een counselor is ook iemand die op de hoogte is van de vele andere therapieŽn, geneeswijzen, culturen en levensbeschouwingen. Hij kan u objectieve voorlichting geven over mogelijke therapieŽn en geneeswijzen die bij u aansluiten.

Vertrouwelijkheid.

Die is voor 100% gewaarborgd. Counselors houden zich net als artsen aan een ethische code.
In de functie van counselor houden wij ons altijd aan de geheimhouding, ongeacht de omstandigheden of wat iemand mij toevertrouwt. Net zo goed als ieder mens recht heeft op een advocaat, vrijheid van meningsuiting, heeft zij/hij ook recht op vertrouwen. Ik doe niet aan persoonsregistratie en na het stoppen van behandeling wordt het dossier meegegeven aan de cliŽnt.

Kosten.

Vraag uw werkgever gerust om een counselor. Het levert u beide voordeel op. U wordt met uw probleem geholpen en uw werkgever is minder geld kwijt aan (toekomstige) ziektekosten. Het is veel goedkoper om af en toe met een counselor te praten en bijvoorbeeld een Burn-out te voorkomen, dan daarna een jaar of langer in de ziektewet te zitten.

 

School counseling

Voor zowel basisschool als voortgezet onderwijs bieden scholen steeds vaker counseling aan. Het onderwijzend personeel wordt op deze wijze ontlast bij hun toch al zeer hoge werkdruk. De hulp van een counselor wordt vaak voor enige uren per week ingezet op school. De leerlingen praten op deze wijze met een geheel onafhankelijk persoon zonder de belemmering te voelen te praten tegen een leraar of lerares.

 

Samenwerking

Voor scholen, bedrijven en instellingen zijn wij graag bereid in een persoonlijk gesprek eens met u van gedachten te wisselen wat wij kunnen betekenen voor uw organisatie.

 

Vertrouwelijkheid.

Die is voor 100% gewaarborgd.
In de functie van gesprekstherapeut houden wij ons altijd aan de geheimhouding, ongeacht de omstandigheden of wat iemand ons toevertrouwt. Net zo goed als ieder mens recht heeft op een advocaat en b.v. vrijheid van meningsuiting, heeft zij/hij ook recht op vertrouwen. Wij doen niet aan persoonsregistratie en na het stoppen van behandeling wordt het dossier meegegeven aan de cliŽnt of in bijzijn van cliŽnt vernietigt.